Không sợ khổ

Không sợ khổ, chỉ sợ khô! Mâm xôi ngày hôm nay vắng hoe. Nói chung năm nay nc đổ chán phèo, người dân bảo ít mưa, khô không khốc. Chỗ nào tác động thì xanh lè. Mù năm nay thất cmn thủ!
Giang hồ nào ở Mù tối nhậu hem nhem nhem?
(Mù Căng Chải, 13/5/2017)