KHÔNG THÍCH NGHI

KHÔNG THÍCH NGHI
Người dân Đà Nẵng đã từng sống trong những ngày may mắn vì họ có ông Nguyễn Bá Thanh. Nhưng có lẽ họ đã quen sống với những thành quả của ông Thanh mang lại nên khó thích nghi với bất kể ai khác.
Rolls-Royce vẫn luôn là một chiếc xe đặc biệt, khi đã từng có nó, thì cũng khó mà quen được khi phải dùng xe khác. Rất tiếc đã từ lâu không có xe Rolls-Royce đăng ký biển số 43.
Hãy quen với sự xuất hiện của những chiếc xe, mà không phải là Rolls-Royce.