Kiểm tra thị lực

Kiểm tra thị lực
Con mắt trái của tôi vậy mà cườm nhiều hơn mắt phải. Bác sỹ mổ phaco phải mất hơn 15 phút mới hoàn tất việc đặt kính đa tiêu. Sáng ra kiểm tra thị lực. Bịt mắt bên phải nhìn bằng mắt trái tôi thấy bảng chữ cái rõ như ban ngày. Nhìn hàng chữ cuối cùng mà tôi đọc ro ro không sót một chữ, xem như mắt trái thị lực đạt 100%. Còn mắt phải tuy mổ và đặt kính trước 2 ngày, nay nhìn 2 hàng chữ cuối còn 5 ăn 5 thua. Tuy nhiên giờ nhìn các bảng thông báo trên bệnh viện bằng cả hai mắt thì thấy không sót chữ nào.
Chiều nay ra viện nhìn đời thử coi…