KIẾN TẠO

KIẾN TẠO…
…tiếng Trung 建造 (giản thể) [jiànzào] nghĩa là… “kiến tạo” (nghĩa Hán Việt) và NÔM NA là… XÂY DỰNG. Chấm hết.
Không KIẾN TẠO thì chỉ có nằm thở, hoặc tệ nữa là… phá hoại.
Nhưng nghe chừng hiện nay nó được dùng tràn lan với nghĩa tương tự như SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO.
Hôm trước nói chuyện với một bác, lại nhớ ra chuyện ông giáo già của mình ngày xưa nói rất chính xác: KHẨU CHAO là cái mặt nạ bịt mồm – đó là từ 口罩 (giản thể) [Kǒuzhào] nhưng khi nói ra thì y như rằng có bác khác nói ngay: dùng KHẨU TRANG cũng được vì chữ TRANG – 裝 (giản thể) [Zhuāng] nghĩa là QUẦN ÁO, tức là “quần áo cho cái mồm.” Dùng như vậy là sai hẳn về khái niệm, quần áo ngoài che đậy như cái “CHAO” (“chao đèn”) nó còn có ý nghĩa trang sức, như vậy phải là son môi mới có ý nghĩa đó. Cái thứ đã bịt kín mít thì còn sang sức cái nỗi gì.
Người Việt hay vậy đấy, chẳng bao giờ tìm hiểu ngọn ngành, một người dùng sai cả làng dùng sai, đặc biệt là trong trường hợp cái dùng sai ấy xuất phát từ… kim khẩu :p