Kinichiwa

Kinichiwa! Thông báo với cả nhà là em đang chuẩn bị từ chức CEO của Sunshine Holding để tập sự trong vai trò Field Customer Service của #Midori. Sau 2 lần đi gặp khách hàng thì kỹ năng vẫn còn lóng ngóng, không thuộc câu chào tiếng Nhật, tính tiền còn không nhanh, thái độ vẫn chưa vui tươi niềm nở với khách hàng (sếp em phê bình thê)…Tóm lại là not qualified enough 🙁 Tuy nhiên hôm nay đến nhà khách, được bác giúp việc động viên là: Ừ, cháu tuổi trẻ cố gắng thế là tốt. Có làm thấp thì mới lên cao được cháu ạ :)) *cảm thấy được động viên rất nhiều hơn quả sếp khó tính kia*
#motivated #lifeisoogood