Lời cảm ơn đến Đại Sứ quán Nga đã quan tâm đến thiết kế áo Dài của em một lời cảm ơn sâu sắc

Lời cảm ơn đến Đại Sứ quán Nga đã quan tâm đến thiết kế áo Dài của em một lời cảm ơn sâu sắc. Kính mong Đại Sư và Liên Bang Nga có một quốc khánh thật ấm áp tình hữu nghi Việt – Nga ngày càng bên vững và tốt đep.
Thật Vinh dự cho tôi dc cầm tấm thiệp mời này trên tay….
Đây là động lực giúp tôi thêm yêu nét đẹp truyền thống Việt nói chung và Áo Dài Việt Nam nói riêng.
Благодаря Посольству России был заинтересован в моей длинной конструкции рубашки спасибо глубоко. Почтением Гранд Мастер и России есть теплая дружба независимость Вьетнама – Россия все более устойчивым и приятным.
Это честь для меня постоянного удерживающего этого приглашения в руке ….
Это мотивация помогла мне больше любви вьетнамской традиционной красоты в целом и Вьетнама, в частности, Ао Дай.