Lời nói đầu tiên

Lời nói đầu tiên.. Cho phép ad hân hoan.. Nhiệt liệt và tràn đầy hạnh phúc khi nói rằng… Bà chế 1 mẫu của chúng ta cùng anh #huỳnh #tiến #khoa đã xuất sắc giành vị trí QUÁN QUÂN của #capdoihaihuoc
Lời nói thứ hai.. Ad chúc mừng bà nấm đã rửa dc nhục năm xưa..
Lời nói thứ ba… Ad kịch liệt phê phán bà #Don nhà mình rằng bả diễn sâu thấy sợ lun á…. Bả dc quán quân mà bả giấu tới giờ lun á chèn….
Lời nói thứ tư ad xin nói rằng…. Bà nấm cố gắng hơn nữa trong những chặn đường phía trước ngen….
Fc mãi yêu Don Nguyễn
Chúc mừng chúc mừng