LÝ DO MUA ROLLS

LÝ DO MUA ROLLS-ROYCE
Khi không thể chia sẻ những khát khao, những nỗi lo lắng, những điều phiền muộn với ai, thì họ phải tự tìm cách cân bằng cho chính mình.
Và họ tìm thấy sự đồng cảm từ lịch sử, từ văn hoá, từ sức mạnh tiềm ẩn của động cơ, từ trau chuốt của kỹ thuật cơ khí, từ sự êm ái như chiếc giường quen thuộc, và họ có thể nhìn thấy mình ở trong đó…những điều đó phần nào khoả lấp đi sự cô đơn.
Vậy nên mua Rolls-Royce sẽ không còn thấy cô đơn.