Mặc dù đã qua 3 lần phát hành HSYC

Mặc dù đã qua 3 lần phát hành HSYC, tuy nhiên, theo phản ánh của một số nhà thầu, các tiêu chí về hợp đồng tương tự, yêu cầu nhân sự, giấy phép bán hàng trong 3 HSYC được BMT đưa ra liên tục có những thay đổi. Đáng chú ý, HSYC lần 3 có những tiêu chí được BMT đưa ra còn “khó hơn” 2 hồ sơ trước.
Cụ thể, ở tiêu chí nhân sự thực hiện Gói thầu, trong 2 lần tổ chức đấu thầu đầu tiên, HSYC chỉ yêu cầu “cán bộ kỹ thuật phụ trách quá trình cung cấp, lắp đặt, vận hành thiết bị, hướng dẫn đào tạo và chuyển giao công nghệ với số lượng ≥ 3 người”; đồng thời yêu cầu xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm tại nhà thầu đến quý IV/2016. Tuy nhiên, tại HSYC lần 3, tiêu chí này nhảy vọt với yêu cầu ≥ 7 cán bộ kỹ thuật phụ trách và ≥45 công nhân thực hiện. Đặc biệt, 45 công nhân thực hiện phải có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm tại nhà thầu đến tháng 4/2017, thậm chí kèm theo Sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của các nhân sự này.