Mặc dù đang chán nản vì sự mệt mỏi nhưng mỗ chợt như bị xốc dậy

Mặc dù đang chán nản vì sự mệt mỏi nhưng mỗ chợt như bị xốc dậy,bừng tỉnh vì tuyên bố ngày đầu nhậm chức của ông Trum rất chi là tuyệt vời với tư cách là một công dân của một đất nước.Đó là NƯỚC MỸ LÀ TRÊN HẾT. NGƯỜI MỸ VÀ DÙNG HÀNG MỸ”. Còn chúng ta ? từ tư tưởng đến hàng hóa ..chao ôi đến 99 % của thằng nảo thằng nào ấy nhỉ.
Lời thứ hai của Trum là NÓI THÌ LÀM NGAY. Còn ở xứ ta nói và làm là con đường xa nhất. Với dân ta thì ăn đến ngĩa trang là con đường ngắn nhất.Hô hô