MẬN

MẬN!
Lại vẫn là mận. Em trả nợ miệng các chị em ah.
Ngoại trừ những bạn mình còn thiếu đơn hàng đợt này.
Bạn Giao Nguyen Thi Quynh, Vân Trình Nguyễn, Bac Kim Cuc Bui Thi, bạn Trần Đức Huy Nghiệp Corset Hiền Trần thì còn ai nauwx không ah?
Mận đem vền nên để 1 đến 2 ngày sau ăn mới ngon do vừa hái trên cây là chuyển vào SG ngay nên mận sẽ cứng và chưa đằm vị.
Nhưng đợt này đang giữa mùa mận nên mận sẽ chín nhanh hơn nhé!
Anh chị em lưu ý giúp ah!
Thank all!