MƠ DÁNG EM

MƠ DÁNG EM
Cảm theo LỆ MI của Nguyễn Hoài Phố
Giường ấm nệm nhung ngủ giấc ngoan
Dịu êm tay vuốt đến mây ngàn
Vương cùng sắc tím hoa mê thẳm
Hưởng tận màu xanh mắt dại hoang
Hương sát nép tình men ái thoảng
Sáng gần hôn hạ nắng yêu tràn
Nhường em bóng ngã nghiêng hình thoáng
Sương khuất lấp tình giọt vỡ tan.
Tan vỡ giọt tình lấp khuất sương.
Thoáng hình nghiêng ngã bóng em nhường
Tràn yêu nắng hạ hôn gần sáng !
Thoảng ái men tình nép sắc hương
Hoang dại mắt xanh màu tận hưởng
Thẳm mê hoa tím sắc cùng thương
Ngàn mây đến vuốt tay êm dịu
Ngoan giấc ngủ nhung nệm ấm giường