Một đất nước chỉ biết làm cáp treo để hút và húp tiền

Một đất nước chỉ biết làm cáp treo để hút và húp tiền!! Một đất nước con người chỉ muốn “leo” cáp treo để đạt đc mục đích!! Một đất nước mà đi đâu cũng thấy các tập đoàn, group!! Hết Sun đến Vin đến FLC, những con quỷ cướp đất!!!
Trước ngày về rừng, nói hơi nhiều. Xin các người thành phố lượng thứ!!!
https://premier-village.vn/sun-group-trien-khai-cap-treo-c…/
http://sungroupcatba.vn/cap-treo-sun-group-cat-ba-tien-ich-…