Nảy giờ nằm suy nghĩ

Nảy giờ nằm suy nghĩ….. ông Mập hứa tối nay cho ăn sầu riêng mà giờ đi làm bỏ con nhỏ nhóc mỏ .
Thường ngày ko cho ăn, hôm nay năn nỉ ổng, ổng hứa cho ăn rồi xong ổng đi làm luôn … haiz… bó cái tay.
#đắng_lòng_cô_gái_thèm_sầu_riêng_mà_bị_lừa_dối_tối_nay