Nay về gặp CSGT

Nay về gặp CSGT, từ xa nhìn thấy 2 đứa trở hàng cồng kềnh đằng trước bị gọi vào rồi thì chỉ luôn cả mình Đến gần hẳn thì chú ý gõ gõ vào gương bảo ” Đi vào ” Ôi trời ơi sợ tái mặt đi từ từ, sợ đến mức mak qên k dừng lại mak cứ thế đi thẳng
Đến giờ vẫn chả hiểu sao mình lại bị, mũ gương đầy đủ mỗi si nhan nhầm bên thôi mak
Từ giờ rút kno Gọi thì cứ gọi mình đi thì cứ đi thôi = ))