Người hát không hay nhưng lại ham hát

Người hát không hay nhưng lại ham hát . Cho nên sướng người hát khổ người nghe đau lòng tác giả . Em ơi đừng nói lan man và sau đây là bài hát Tan tác bắt đầu .
P/s:Ném đá là trúng kế em đó , đang cần gạch đá xây nhà