Nhân ngày chủ nhật cuối cùng của năm

Nhân ngày chủ nhật cuối cùng của năm, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến 2 người có ảnh hưởng rất nhiều đến mình trong năm nay
– Vũ Hoàng, truyền cho anh tinh thần Warrior, chiến đấu không mệt mỏi, không gục ngã khi thất bại.
– Đoàn Ngọc Tâm, truyền cho anh tinh thần coi nhẹ thất bại, và coi đó như một điều lên xuống rất bình thường trong cuộc sống.
Nếu chơi với 5 người tự tin, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 người thông minh, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 triệu phú, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 kẻ ngốc, bạn sẽ là người thứ 6.
Nếu chơi với 5 kẻ cháy túi, bạn cũng sẽ là người thứ 6.
Mình không phải kẻ ngốc và cũng chưa cháy túi, nên những người bạn mình chơi cũng như vậy, may quá :D. Hy vọng 2017 anh em sẽ bay cao và bay xa hơn nữa.