Nhập khẩu chương trình giáo dục là một ý tưởng

Nhập khẩu chương trình giáo dục là một ý tưởng…cũ!
Ở Nhật người ta đã làm điều này đối với bậc tiểu học từ những năm 1872-1873.
Nhật đã dùng chương trình và sách giáo khoa tiểu học của Mĩ. Không chừa một môn nào. Vì thế có những bài tập đọc không ăn nhập gì với văn hóa Nhật hoặc..ngồ ngộ!
Nhưng Nhật Bản đã cận đại hóa thành công và sau đó dần dần tự tay làm được mọi thứ.
Không chỉ giáo dục mà tất cả các lĩnh vực khác thuộc về “khai hóa văn minh”, Nhật cũng mượn, thuê người nước ngoài làm và nhờ họ dạy cho mọi thứ. Sau đó người Nhật học dần rồi thay thế.
Vì thế mà năm 1853, 1854 các võ sĩ Nhật run sợ trước Hắc thuyền của Mĩ thì 1894-1894, Nhật đã dùng chính kĩ thuật quân sự học từ Anh, Mĩ, Pháp đánh bại quân Thanh trong cuộc chiến Nhật-Thanh.
Đến năm 1904-1905 thì thế giới phương Tây bắt đầu nể, sợ Nhật vì Nhật đã dùng chiến thuật và vũ khí hiện đại kiểu phương Tây đánh cho Nga liểng xiểng.
Các hiệp ước Mạc phủ đã kí với phương Tây với nhiều điều khoản vô lý đã được sửa hoặc kí lại.
Cho dẫu vậy sau này ngay từ rất sớm các bậc thức giả của Nhật như Fukuzawa đã kêu lên rằng Nhật Bản đã chỉ học được cái xương mà không học được linh hồn của văn minh phương Tây nhất là phần giá trị và tư tưởng (mời đọc lại Khuyến học).
Người Việt vừa sính ngoại vừa sợ ông Tây. Chưa học đã nhắc nhau “phải phù hợp hoàn cảnh VN”, “phải học tập có cải tiến”, phải “học có chọn lọc…”.
Nên nhớ mọi sự học ban đầu đều khởi nguồn bằng việc bắt chước. Bắt chước cho giỏi rồi sau đó sẽ có sáng tạo.
Nhưng bắt chước cũng không dễ đâu nhé! Nhiều cái đơn giản mà người Việt ta bắt chước không thành nên hỏng!
Ví dụ nhé thử bắt chước không vứt ra ra sông hay nhường đường cho người đi bộ xem có dễ không?
Nếu ý tưởng trong bài được thực hiện. Giáo dục VN sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn.
Một là “Cưa mêrcedes thành công nông” làm cho năng suất, hiệu quả kém, chạy không ổn định, gây tai nạn và thời gian sử dụng thấp.
Hai là “Mercedes chạy trên đường làng”. Cái này cũng dễ gây tai nạn vì lắm ổ voi, gà, đường lại hẹp…
Nhưng nếu làm không được thì thuê Tây làm còn đỡ tốn hơn.
Nếu cố được cái này thì ta cũng bằng Nhật gần 200 năm về trước!