Nhiều anh chị lạ lùng quá

Nhiều anh chị lạ lùng quá, kiểu đéo thể hiểu nổi luôn ấy.
Có nhà không ở, chui xuống gầm giường nhà người khác ở làm chi cho nó chật vậy trời.
Mình đách bao giờ than thở về công việc hay cuộc sống lên Facebook vì mình không thích, chứ mình không phải kiểu ăn không ngồi rồi đâu mà đi nói là mình chả làm mẹ gì ngoài ăn chơi, đàn điếm.
Việc mình làm, kể ra các anh chị nghe chóng mặt chứ không chơi đâu.
Ngứa háng, có thể ra tiệm mua cây về ngồi gãi. Đừng chui xuống gầm giường nhà người khác rình mò, không có thuốc trị ngứa dưới đó đâu.