Những thủ tục cần phải làm để giải thể công ty mới thành lập

 Những công ty, doanh nghiệp ngày 1 mọc lên với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau, tuy nhiên có quá nhiều công ty nên để có thể tồn tại và phát triển cũng là vấn đề khá lớn đối với nhiều người làm sản xuất, kinh doanh. Nhiều công ty dù chỉ mới mở cửa đã đi vào giải thể, hoặc có nhiều công ty mới thành lập đã không còn trụ vững. Vậy những thủ tục cần phải làm để giải thể công ty mới thành lập là gì?
 
Giải thể công ty là việc mà chủ thể công ty tiến hành những thủ tục pháp lý về giải thể, đây là quá trình nhằm chấm dứt những tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp. Để có thể hoàn thành được những giải thể công ty, doanh nghiệp, chúng ta cần phải thực hiện những chuỗi các thủ tục sau:
–        Bước 1: phải thực hiện thủ tục “đăng bố cáo giải thể”, các doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng bố các trên 3 số báo liên tiếp để thông báo cho mọi người biết về nội dung giải thể của doanh nghiệp 1 cách minh bạch và công khai nhất.

 

–        Bước 2: thực hiện bước “xin xác nhận của cơ quan thuế”, vấn đề này phải hoàn thành nhằm thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp. Đây là bước phát sinh nhiều mục công việc nhất, trong đó là việc giải trình, bổ sung những tài liệu theo yêu cầu của những cơ quan thuế có liên quan tới nghĩa vụ hoàn tất những thủ tục về thuế trong khi doanh nghiệp, công ty đó hoạt động trước đây.
 
–        Bước 3: thực hiện thủ tục “xin xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu”, doanh nghiệp và công ty mới thành lập làm thủ tục hoàn chứng nhận mẫu dấu.
 
–        Bước 4: thực hiện bước “đóng cửa hoạt động của doanh nghiệp” tại cơ quan đăng ký kinh doanh được nhà nước cho phép hay còn gọi là những cơ quan có thẩm quyền.
 
–        Bước 5: thực hiện bước “đóng số tài khoản ngân hàng” của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp có.
 
Trên đây là những bước cần phải thực hiện khi thực hiện giải thể công ty mới thành lập, mặc dù vậy nhiều người vẫn không biết phải làm từ đâu và đến đâu thực hiện những quy trình giải thể, do sự phức tạp của những quy trình này. Nếu như bạn đang lo lắng không biết giải thể như thế nào, bạn có thể đến với Công ty tư vấn và dịch vụ tổng hợp 24h, đây là nơi chuyên giải quyết những vấn đề giải thể, những thủ tục pháp lý về luật cho doanh nghiệp, công ty có nhu cầu. Bạn có thể truy cập website law24h.com.vn để biết thêm về công ty và những dịch vụ có tại đây!
 
Xem thêm:  http://law24h.com.vn/dieu-kien-giai-the-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai
Xem thêm bài viết trước:  http://www.blogdulichcuatoi.com/news/detail/thu-tuc-giai-the-cong-ty-hop-danh-863.html