Những vấn đề cơ bản về vận tải hàng không

Các dịch vụ hàng không hiện nay có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các nước, nhất là đối với các nước đang phát triển. Trong đó có dịch vụ vận tải hàng không. Vận tải hàng không là tập hợp các yếu tố kinh tế kỹ thuật nhằm khai thác việc chuyên chở bằng máy bay một cách có hiệu quả theo nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, vận tải hàng không là hình thức vận chuyển hành khách, hàng hoá, hành lí, bưu kiện từ một địa điểm này đến một địa điểm khác bằng máy bay.
 
Đây là một ngành còn rất trẻ so với ngành vận tải khác. Nếu như vận tải đường biển ra đời và phát triển từ thế kỷ thứ V trước công nguyên thì vận tải hàng không mới chỉ phát triển từ những năm đầu của thế kỷ XX.
 
Khi mới ra đời vận tải hàng không chỉ phục vụ các nhu cầu quân sự, nhưng đến nay, vận tải hàng không đã gắn liền với nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và nó đã trở thành một ngành quan trọng đối với nền kinh tế thế giới nói chung và đối với buôn bán quốc tế nói riêng.
 
Dịch vụ vận tải hàng không giữ vai trò quan trọng trong thiết lập và mở mang nhiều vùng kinh tế khác nhau và tạo bước phát triển chung cho nền kinh tế thế giới. Đây cũng là một ngành công nghiệp lớn và không ngừng phát triển. Năm 1967, tổng thu nhập của các công ty hàng không thuộc ICAO là 12,5 tỷ USD, tuơng đương 7% doanh thu của ngành công nghiệp trên thế giới. Năm 1980, con số đó đã lên tới 87,676 tỷ USD, lợi nhuận cho các hãng thành viên của IATA trong năm 1997 là 5 tỷ USD.
 
Tuy vận chuyển hàng không chỉ chuyên chở khoảng 1% tổng khối luợng hàng hoá trong buôn bán quốc tế nhưng nó chiếm khoảng 20% trị giá hàng hoá trong buôn bán quốc tế. Đối với những nước phát triển, vận tải hàng không chỉ chuyên chở một khối luợng nhỏ hơn 1%, nhưng lại chiếm khoảng 30% trị giá.
 
Điều đó cho thấy vai trò rất lớn đối với việc vận chuyển hàng hoá đặc biệt là hàng hóa có giá trị cao.
 
Dịch vụ này giữ vị trí số một đối với vận tải những mặt hàng mau hỏng, dễ thối, súc vật sống, thư từ, chứng từ, hàng nhạy cảm với thời gian, hàng cứu trợ khẩn cấp đi quốc tế…có vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc giao lưu giữa các nước, đồng thời là,cầu nối giữa nền văn hoá giữa các dân tộc, là phương tiện chính của du khách quốc tế.
 
Vận tải hàng không là một mắt xích quan trọng giúp liên kết các phương thức vận tải, tạo ra khả năng kết hợp các phương thức vận tải với nhau nhằm khai thác lợi thế của các phương thức vận chuyển.
Xem thêm: tclfreight.com.vn/vi/van-chuyen-hang-hoa-quoc-te-o-dau-uy-tin/
Xem tiếp: giaydepnugiare.com/bang-gia-chuyen-phat-nhanh-quoc-te-di-cac-nuoc-giai-dap-thac-mac-cua-khach-hang/