Nói các bạn đừng buồn

Nói các bạn đừng buồn!
Đời em hãi nhất là vào quán cafe, gặp ngay một thanh niên đẹp trai đang hút thuốc!
Các bạn có hút thì đi ra ngoài hút, hoặc hút thuốc xịn xịn một chút, vì với những người bình thường thì cái cảm giác bị mùi thuốc ám lên áo kinh khủng lắm!
P/s: status mang tính chất có cũng như không, vì chết là quyền tự do của bạn, và ở cái đất nước này, giết người khác bằng khói thuốc được cho là bình thường!
Cập nhật từ Phùng Long: các bạn muốn hút thì nên hút Golden Virginia, vì loại này không ám mùi.