Quy tắc ứng xử của công an ra đời vì sức ép từ dân

Quy tắc ứng xử của công an ra đời vì sức ép từ dân?
20/07/2017
VOA Tiếng Việt
*********************************************************************
Bộ Công an Việt Nam đang thu thập ý kiến từ công chúng về dự thảo quy tắc ứng xử của nhân sự ngành công an.
Nội dung đầy đủ của bản dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an từ ngày 18/7/2017. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 2 tháng kể từ ngày đăng.
Sau khi lấy ý kiến, bản quy tắc sẽ được ban hành dưới hình thức một thông tư, áp dụng đối với “cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân”.
Trong số 3 chương và 17 điều, người dân chú ý nhiều đến Điều 6 Chương II chứa đựng quy định cụ thể về ứng xử của công an với nhân dân.
Theo đó, công an phải “tận tình, trách nhiệm” khi giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Khi tiếp xúc với dân, công an phải “kính trọng, lễ phép” cũng như “xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã”.
Quy tắc dự thảo đòi hỏi công an không được “hạch sách, nhũng nhiễu” hay có “thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân”. Công an cũng được yêu cầu “không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân”.
Bên cạnh đó, dự thảo đề ra nguyên tắc là công an “không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc”………………………
Có nhiều than phiền về ứng xử của công an Việt Nam trong những năm gần đây
See Translation