set poly đẹp phục vụ cả những khách hàng khó tính nhất

1 1 1 1 1  
set poly đẹp phục vụ cả những khách hàng khó tính nhất.
1 set gồm 2 vỏ gối 1 gối ôm 1 vỏ chăn và 1 ga bo chun
các hình hoạ tiết kháh cần cứ inbox gữi mẫu nhé.
lẻ 4xx/1 set
See Translation