Có nhiều người cho rằng làn da trắng hay đen, xấu hay đẹp là do di truyền tổ tiên để lại vì vậy không thể thay đổi được dù rất muốn. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy, dù làn da có đen tuyền do di truuyền hay do bất cứ nguyên do