Tấm tường ALC

Tấm tường ALC – panel được sản xuất dựa trên công nghệ bê tông khí chưng áp, có tính năng nhẹ, cách âm, cách nhiệt, có lưới thép gia cường tạo nên độ vững chắc và bền bỉ. Với các kích thước lớn ứng dụng tại thị trường Australia bao gồm: 3000x600x75 (mm); 2700x600x75 (mm) và 1700x600x15 (mm), việc thi công nhà được ứng dụng theo phương pháp lắp ghép rút ngắn thời gian và chi phí thi công.