Test mướt môi

Test mướt môi, ah phải là siêu mướt, ko bị cờn cờn, vân vân. Lên màu chuẩn kể cả môi thâm nhớ
Đặc biệt lì, siêu lì, lì hơn hẳn các loại trc đây và KHÔNG CÓ CHÌ
ĐẶC BIỆT: có tính năng chưa 1 loại son màu nào có – CHỐNG THÂM ❣️❣️
Giới thiệu tới đây thôi, giá max yêu: 195k