THƯ MỜI LONG TRỌNG

THƯ MỜI LONG TRỌNG,
Như thường lệ tại chùa Pháp Vân tối 14AL (thứ 2 tới, ngày 10/04DL) sẽ tổ chức lễ cúng dàng 1000 ngọn đuốc tuệ đến Tam Bảo và thành tâm sám hối cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, sám hối những thai nhi cùng thân quyến, sám hối những lời nói, tiền khiên tật, bệnh-oan gia trái chủ- hành động từ quá khứ đến hiện tại đã gây ra sự khổ, sự giận dữ và tổn hại đến chúng sinh khác.
Đạo tràng PGNT chùa Pháp Vân, 1299 Giải phóng trân trọng kính mời các bạn bè, thiện nam, tín nữ cùng đạo hữu phật tử cùng nhau thành tâm giành thời gian quý báu để cùng nghiêng mình khiêm hạ phủ phục dưới kim thân Phật Thích Ca Mâu Ni, để được thấm đượm sự nhiệm mầu quang chiếu pháp đạo nhằm xua dần tan đi những nhọc nhằn, khổ thân, khổ tâm của thế gian. Mang đến sự an bình, thanh nhẹ và hạnh phúc hồng trần để gia tăng giá trị đời sống.
Thời gian từ 19h bắt đầu (kết thúc 21h30) nên bạn nào tham dự đến sớm chút để cúng dàng dâng hoa, tự tay thắp nến cúng dàng Tam Bảo.
Nội dung:
– Lễ Phật, nhiễu xá lợi Phật, xin Phật qui y, lễ cúng dàng hoa đăng
– Tịnh hóa Pháp Thân, Sám hối, xem phim PGt, chia sẻ, tặng sách.
Kính mời cùng tự do tham dự
Chắt lọc được một số sách rất hay ít ng có (ví dụ “sống tính thức” của HT Khánh Hỷ, “không thể sống thiếu thiền”-ngài Ujotika, copy 100 thẻ nhớ có 500 bài pháp của HT Viên Minh tặng mọi người.
Tuệ Đông
(các bạn hoan hỉ giúp Đông chia sẻ để gieo duyên lành phúc lạc thêm đến mọi người)