TOÀN LỖI CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: THẢM ĐỊNH DỰ ÁN

TOÀN LỖI CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: THẢM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ TOÀN HÌNH THỨC
Kiểm toán nhà nước nhận định trong công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán thì hồ sơ khảo sát của nhiều dự án còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Hồ sơ thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế, dự toán được thẩm tra, thẩm định nhưng khi phê duyệt vẫn còn sai sót.
Qua kiểm toán 46 dự án nhóm A, Kiểm toán nhà nước phát hiện trường hợp cá biệt có tổng giá trị dự toán vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Đó là tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở mới Bộ Ngoại giao vượt tổng giá trị dự toán tới 1.940 tỷ đồng (5.952,6 tỉ đồng/4.022,6 tỉ đồng).
Công tác nghiệm thu, thanh toán còn nhiều sai sót về khối lượng, đơn giá, định mức hoặc chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ; còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán khối lượng chưa thi công: Tỉnh Quảng Ninh: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quảng trường gắn với tượng đài, nhà bảo tàng, thư viện trung tâm hội nghị hội thảo quốc tế Móng Cái 2,62 tỷ đồng; Sơn La: Dự án Đường giao thông Púng Bánh – Nậm Mằn và Dự án Nâng cấp đường Trung tâm huyện lỵ Sốp Cộp – cửa khẩu Lạnh Bánh, huyện Sốp Cộp 1,41 tỉ đồng;…