Trước Tết

Trước Tết, Kẹo Bông gọi điện khoe Ông Ngoại “Ông về nhanh lên, Kẹo Bông nhiều bí mật khoe ông lắm!” Ông, “Thế à, Ông sắp về rồi, Ông cũng có bí mật hay lắm. Bí mật của ông có khi còn biết ăn cả bí mật của Kẹo Bông nữa!”
Kẹo Bông, “Mẹ, ông bảo bí mật của ông biết ăn cả bí mật của con! Con k muốn bí mật của con bị ăn mất đâu!!”
Và, Ông về, nhà tưng bừng đón chào bí mật của năm mới. Đêm qua Kẹo Bông thao thức đặt tên cho bí mật của Ông
#KBstory
See Translation