Tưởng mấy người thích đùa bịa chuyện

Tưởng mấy người thích đùa bịa chuyện, tìm trên mạng, hóa ra thật. Sao Đ. lại thuê những kẻ đầu đất như thế này làm đại biểu: “Luật sư cần tố giác thân chủ nếu phát hiện thân chủ có hành vi phạm tội gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”? Ê chệ quá chừng! http://soha.vn/bi-luat-su-phan-ung-dai-bieu-nguyen-thi-thuy…