Về tới Sài Gòn

Về tới Sài Gòn, ta nói trời mát hổi hà… sốc nhiệt … hy vọng đừng bệnh
Tối nay tui ra chạy bàn nữa nè chời ơi… hẹn gặp cả nhà ở quán nhỏ ven đường nhé : ” thích bò -beefsteak 9 vị sốt ” 62 Huỳnh Thúc Kháng nhé