Vừa muốn ăn cheese cake Le Tao ngon nhất hành tinh

Vừa muốn ăn cheese cake Le Tao ngon nhất hành tinh, vừa muốn mặc đẹp thì giờ làm saoooo. Xong lại muốn nhã và sống chậm đọc sách của Đại sư Hae Min do Harry Tuan Can tặng, mà tối lại hẹn hò HA Truong thì giờ làm saooo hả Ngo Minh Ngo